Stichting tot het behoud van het Boetje van Klemat en omliggend land.
Werktitel: Stichting het Boetje van Klemat.

Bestuur:
Voorzitter: Ericka Voortman [ beleid, vormgeving, PR]
Secretaris: Henk-Jan Boluijt [beleid, fondsenwerving]
Penningmeester: Ruud Bakker [beleid, onderhoud boet en omliggend land]

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk.

Bezoekadres:
Stolpweg 20a (googlemaps)
1797AV Den Hoorn – Texel

Correspondentieadres:
Stichting Boetje van Klemat
Diek 35
1797 AA Den Hoorn – Texel
KvK-nummer: 83559264
Fiscaal nummer (RSIN): 862916434
Triodosbanknummer: NL03TRIO0320317846

Culturele ANBI status
Ons RSIN nummer is:
862916434

Openstelling
Het Boetje van Klemat is het hele jaar geopend van zonsopgang tot zonsondergang.

Doelstelling van onze stichting (actueel beleidsplan)
De Stichting heeft als doel de typische vorm van de boet en het tijdloze karakter van het omliggende land, te verzorgen, te beschermen en de krachtige schoonheid hiervan [het erfgoed van Rust en Ruimte] op kunstzinnige wijze uit te dragen en aan volgende generaties door te geven, opdat zowel Texelaar als Toerist kan blijven proeven van de magische smaak van ‘onthaasten’.

Korte termijn ambities

• Het volledig herstellen van het “Peerdepaadje’ dat langs het fietspad loopt van de Stolpweg richting de Mokweg. Een gedeelte van dit pad is enkele jarel geleden hersteld. Onze wens is dit pad volledig tot aan de boet door te trekken/herstellen

• Het werven van subsidies en schenkingen:
Subsidies en schenkingen worden geworven om onderhoud aan de boet mogelijk te maken, maar ook om de stichting zowel online als offline zichtbaar en vindbaar te maken en houden.
.

• Meerjaren Onderhoudsplan opstellen:
Om zicht te krijgen op het benodigde onderhoud voor de langere termijn zal in 2023 een meerjaren onderhoudsplan worden opgesteld.

Jaarverslag en Financiën
Jaarverslag 2022 incl. begroting 2023

Het bestuur van Stichtinf Boetje van Klemat met vlnr. Henk-Jan Boluijt-Secretaris, Ericka Voortman-Voorzitter en Ruud Bakker-Penningemeester