Stichting tot het behoud van het Boetje van Klemat en omliggend land.
Werktitel: Stichting het Boetje van Klemat.

Bestuur:
Voorzitter: Ericka Voortman [ beleid, vormgeving, PR]
Secretaris: Henk-Jan Boluijt [beleid, fondsenwerving]
Penningmeester: Ruud Bakker [beleid]

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk.

Bezoekadres:
Stolpweg 20a (googlemaps)
1797AV Den Hoorn – Texel

Correspondentieadres:
Stichting het Boetje van Klemat
Stolpweg 43
1797 AW Den Hoorn – Texel
KvK-nummer: 83559264
Fiscaal nummer (RSIN): 862916434

Op dit moment (augustus 2021) wordt er gewerkt aan de aanvraag voor een culturele ANBI status.

Openstelling
Het Boetje van Klemat is het hele jaar geopend van zonsopgang tot zonsondergang.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan (Beleidsplan 2021-2023)

Doelstelling van onze stichting
De Stichting heeft als doel de typische vorm van de boet en het tijdloze karakter van het omliggende land, te verzorgen, te beschermen en de krachtige schoonheid hiervan [het erfgoed van Rust en Ruimte] op kunstzinnige wijze uit te dragen en aan volgende generaties door te geven, opdat zowel Texelaar als Toerist kan blijven proeven van de magische smaak van ‘onthaasten’.

Korte termijn ambities
De boet en het omliggende land zijn voorts nog eigendom van Ruud Bakker. Om de boet en het omliggende land voor de toekomst te beschermen is het noodzakelijk deze in de stichting onder te brengen. Ruud wil de boet en het omliggende land aan de stichting schenken. Om deze schenking te kunnen uitvoeren wordt er in 2021 en 2022 gewerkt aan de volgende activiteiten:

• Het verwerven van de culturele ANBI status:
Alvorens deze schenking plaat kan vinden wil de stichting de ANBI status verwerven. Hierdoor hoeft de stichting alleen overdrachtsbelasting te betalen bij het in ontvangst nemen van de schenking, en geen schenkingsbelasting

• Het werven van subsidies en schenkingen:
Subsidies en schenkingen worden geworven om de overdracht van de boet en het omliggende land mogelijk te maken.

• Promotie van de stichting:
De eerste anderhalf jaar na de oprichting zal het stichtingsbestuur zich inzetten om bekendheid te geven aan de stichting en de informatievoorziening van de stichting op orde te krijgen.

• Meerjaren Onderhoudsplan opstellen:
In de periode 2021-2023 is geen periodiek onderhoud gepland. Om zicht te krijgen op het benodigde onderhoud voor de langere termijn zal een meerjaren onderhoudsplan worden opgesteld.

Financiën en werving inkomen
Jaarrekening, balans en jaarverslag zullen in 2022 voor het eerst beschikbaar zijn, aangezien we in 2021 starten met het werven van inkomsten.